ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 4


แนวทางการรักษาวัณโรคดื้อยา ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อ สมาคมโรคทรวงอกประเทศสหรัฐอเมริ...

[CME] All-oral regimen for drug resistance tuberculosis

ID QUERY

Infection Prevention and Control for Coronavirus Disease 2019 in Healthcare Settings

Spot diagnosis

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ID Quiz I: Photo Quiz: in PediatricInfectious Disease 2020

วัณโรคแฝง (Latent tuberculosis infection): Updated and consolidated guidelines for prog...

การทำลายเชื้อ และลดการแพร่เชื้อในห้องแยกโรค/รถฉุกเฉิน

รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

[CME] เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาปฏิชีวนะ Pharmacokinetics and Pharmacodynamic...

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและผู้ป่วยเ...

Bug Among Us

ID QUERY

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย โรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด พ.ศ...

Spot diagnosis

เชื้อดื้อยา ปัญหาระดับโลก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองกับการแพ้ไข่ (Yellow fever vaccine and egg allergy)

แนวทางลดความเสี่ยง เชื้อดื้อยา

ปัญหาเชื้อดื้อยา จากสาธารณสุขสู่สาธารณชน

Polio Outbreak in the Philippines 2019

ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562

Bug Among Us

Spot diagnosis

โรคแบคทีเรียกินเนื้อ (Necrotizing Fasciitis)

การระบาดของโรค chikungunya ในประเทศไทย

การให้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องเพื่อป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะโดยไม่มีอาการ สมาคมโรคติดเชื้อแห่ง...

แนวทางการดูแลรักษา โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ. 2562

สถานการณ์การระบาดของโรคหัดเยอรมัน ในประเทศญี่ปุ่น

วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

โรคติดเชื้อจากใน “ถ้ำ” (Cave diseases)

การป้องกันมาลาเรีย และหลักการใช้ยาป้องกันมาลาเรีย

[1][2][3][4][5][6][7][8]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


COVID-19

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]