UPDATE การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564


2021031701.jpg

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564
ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา


222_1.jpg
[กลับไป]