จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2565
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง

โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

Screen_Shot_2562_02_03_at_22.27.24.pngลมหนาวพัดโชยมาแล้ว พวกเราหลายคนที่ทำงานต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สัมผัสไอหนาวตอนเช้าอย่่างแช่มชื่น เป็นบรรยากาศที่ปีหนึ่งๆ มีเพียงระยะเวลาสั้นๆ ส่วนคนที่ภาคอื่นๆ ก็รับรู้ถึง ความเย็นสบายกายสบายใจเพิ่มขึ้น เห็นภาพคนไทยส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวตามที่ ต่างๆ โดยเฉพาะภาคเหนือเกือบทุกที่แน่นไปหมด นักท่องเทียวเหล่านี้อัดอั้นใจ กับโควิด-19 มาตลอด 2 ปีแล้วจึงเป็นโอกาสที่เหมาะในการปลดปล่อยความเป็นอิสระ พ่อค้าแม่ขายและคนทำธุุรกิจท่องเที่ยวก็มีโอกาสเริ่มทำมาหากินเพื่อลืมตา อ้าปากได้บ้าง คำถามจากประชาชนมากมายว่า “แล้วสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆไหม” ... คำตอบคือไม่ทราบ

จากการพบเชื้อ SARS-CoV-2 สายพันธุ์ที่น่ากังวลชื่อว่า “Omicron” ที่รายงานครั้งแรกมาจากประเทศอัฟริกาใต้เมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ทำให้เกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลกว่าระลอกใหม่ที่ 5 จะมากวาดล้างทั่วโลก อีกรอบหรือไม่ เพราะเป็นเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ไปจากเดิมอย่่างมากมาย ทำให้การแพร่ระบาดรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมถึง 4 เท่่า จึงระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วกว่า 100 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย เชื้อสายพันธุ์นี้สามารถหลบหลีกการจับทำลายของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อโดยธรรมชาติได้อย่างมาก แต่...แต่มีสัญญาณแนวโน้มว่าเชื้อสายพันธุ์ Omicron นี้อาจจะก่อโรคไม่รุนแรง หรือเสียชีวิตสูงนัก ซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะเป็นข่าวดีที่สุดในการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มต้นมา(ขอภาวนาให้เป็นจริง) อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มมี การวิจัยทันทีโดยเอาสายพันธุ์นี้มาทำวัคซีนรุ่นใหม่ แต่ต้องใช้เวลาอีกนานหลายเดือนกว่าจะสำเร็จ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแทบทุกชนิดไปแล้วครบ 2 เข็ม พบว่าส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันสายพันธุ์ Omicron ได้ต่ำมากหรืออาจจะไม่มีเลย ดังนั้นจึงเริ่มเข้าสู่โหมดของการกระตุ้นวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 ทั่วโลกอย่างรีบด่วน อันอาจจะทำให้วั้คซีนขาดแคลนทั่วโลกอีกรอบ แต่...แต่ถ้าสายพันธุ์นี้ ระบาดกว้างขวางรวดเร็วทั่วโลกและไม่ก่อโรครุุนแรง ไม่ก่อเสียชีวิตสูงเท่าสายพันธุ์ เดิมๆ ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับวงการแพทย์ทั่วโลก สต๊อกของวัคซีนและยาต้านไวรัส คงเหลือเฟือกันมากมายหรือว่า Omicron จะมาทำให้โรคโควิด-19 กลายเป็นโรค ประจำถิ่น (Endemic disease) กลายเป็นเชื้อไวรัสโคโรน่าตัวที่ 5 ที่ก่อโรคหวัดในเด็กที่เราทราบกันดีมาหลายสิบปี ชาวโลกจะได้ลืมตาอ้าปากกลับไปสู่ภาวะปกติสุุขเสียที

เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 สมาคมฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 25 ที่ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟฯ พัทยา มีผู้ลงทะเบียน 500 กว่าคน พวกเราที่มีโอกาสไปร่วมงานประชุมมีความรู้สึกเหมือนกันว่าทุกท่านมีความสุขมากที่มีโอกาส มาฟังวิชาการที่อัพเดทและมาเจอกันในมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดแต่สุขใจกันถ้วนหน้า วิทยากรทุกท่านได้มีโอกาสปล่อยองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยมอย่างสุดฝีมือ หลังจากที่ต้องสอนผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์มาเป็นปี(ไม่สะใจ) หลายท่านถามถึงการจัดการประชุมวิชาการครั้งหน้าเพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้า ขอเรียนว่า การประชุมวิชาการ Short Course และประชุมใหญ่ประจำปี 2565 มีแน่นอน แต่กำลังดูความเหมาะสมของช่วงเวลา

และแล้วมาถึงวันนี้ซึ่งนาน 6 ปีกว่าของการทำหน้าที่ของนายกสมาคม โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยของผมก็ได้เวียนมาครบ 2 วาระแล้ว ซึ่งก็เป็น ไปกฎเกณฑ์ที่ต้องมีนายกสมาคมท่านใหม่มารับช่วงต่อ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่านายกท่านใหม่คือ อาจารย์กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ซึ่งอาจารย์เป็นผู้ที่ เหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นกัปตันขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขออวยพรให้ท่านายกสมาคมฯ และผลงานของสมาคมฯ ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้โอกาสผมในฐานะนายกสมาคม พร้อมคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินงานมาจน ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นต่อๆ ไป ในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2565 นี้ ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุุข ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านและมีพลังในการดำเนินชีวิตการงานอย่างราบรื่น ขอพวกเราทุกท่าน เป็นที่พึ่งของประชาชนในการขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยจากโรคร้ายต่างๆ ให้มีสุุขภาพกาย สุุขภาพใจที่แข็งแรงตลอดไป[กลับไป]