ประชาสัมพันธ์ การประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564-2567


การประชุม Pediatric Infectious Disease  Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564-2567

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ  ห้องประชุม จักรพันธ์  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี


ดาวน์โหลดโปสเตอร์

ดาวน์โหลด case 1-4


[กลับไป]