ประชาสัมพันธ์ งานประชุม All About Dengue "What you need to know to protect your patients"ประชาสัมพันธ์ งานประชุม All About Dengue
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10:30 – 15:00 น. 


Onsite โรงแรม Pullman Bangkok King Power 
Online ผ่านทาง Zoom

ลงทะเบียน คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0867892254

[กลับไป]