สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนันต์ เตชะเวช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ โล่ห์เลขา


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนันต์ เตชะเวช 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ โล่ห์เลขา 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๕ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

[กลับไป]