สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557

[กลับไป]