workshop เกี่ยวกับการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นหญิงที่มีเชื้อเอชไอวี


ในปัจจุบันเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น หลายรายตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

HIV-NAT และ TREAT Asia จัด workshop เกี่ยวกับการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นหญิงที่มีเชื้อเอชไอวี วันที่ 21 พย. 2557 โดยหวังจะให้ทีมแพทย์พยาบาลและผู้ให้คำปรึกษาที่ดูแลวัยรุ่นหญิงที่มีเชื้อเอชไอวี ได้ update เรื่องต่างๆ เช่น วิธีคุมกำเนิด, PMTCT guideline 2014, และ STI

ผู้สนใจติดต่อภายใน 19 กย นี้ครับ ที่ prapatsara.l@hivnat.org หรือโทร 02-652-3040 ต่อ 104
รับจำนวนจำกัด 60 คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ไฟล์แนบบทความ
 Download [42 kb]
[กลับไป]