สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 19

Untitled_3.jpg

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 19
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

www.businesseventsthailand.com 

[กลับไป]