ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์


 ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.จุไร  วงศ์สวัสดิ์   

ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม  

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.jpg

[กลับไป]