สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม หลักสูตรระบาดวิทยา


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
จัดฝึกอบรม หลักสูตรระบาดวิทยา แก่แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ติดเชื้อ
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบำราศนราดูร 
และสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
ระหว่างวันที่ 2-27 พฤศจิกายน 2558

[กลับไป]