จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2559


Vol.22 No.3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยนยน 2559

สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  

จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้วที่กองบรรณาธิการได้ตั้งใจคัดสรรบทความและสาระน่ารู้ทางโรคติดเชื้อในเด็กมานำเสนอให้สมาชิกได้ทราบ ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ติดตามทั้งจุลสาร เว็ปไซต์รวมถึงเฟสบุ๊ค ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู้สนใจห้ามพลาดการประชุมนานาชาติ 8th Asian Congress of Pediatric infectious Diseases (ACPID 2016) ที่สมาคมฯ ดำเนินการจัดขี้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศมานำเสนอความรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจมากมายตามธีมการประชุม “Working Together to Safeguard Children” นอกจากนี้มี Pre-congress International Training Course on Severe Dengue ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกด้วย ที่สำคัญผู้เข้าประชุมชาวไทย สามารถลงทะเบียนได้ในราคาพิเศษ ติดตามรายละเอียดได้ในทาง www.acpid2016.com รวมทั้งจุลสารฉบับนี้และเว็ปไซต์สมาคมฯ www.pidst.or.th หากมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงจุลสารและเว็ปไซต์ให้สมบูรณ์ขึ้น สามารถติดต่อได้ทั้งทางอีเมล์ webmaster@pidst.or.th และเฟสบุ๊ค เพื่อดำเนินการให้ต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านตลอดจนครอบครัว ประสบความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ


นพ.พรเทพ สวนดอก 

ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร

Download Content

ID Query:
Vaccine for traveller

Bug Among Us: Congenital cytomegalovirus infection

Journal Watch: Immunogenicity and safety of a booster dose of live JE vaccine

Spot Diagnosis: Preterm infant with skin rash and desquamation

CME: Extensive drug resistant Tuberculosis (XDR-TB)

Ped ID Interhospital Conference: A 6-year-old girl presented with acute fever and headache

Update on Emerging Infectious Disease: Vaccine-derived Polioviruses outbreak in Laos

Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Emergence of plasmid-mediated colistin resistance (mcr-1 gene) E. coli

Special Topic in Tropical Pediatrics: CIWEC travel medicine centers in Nepal

What’s New in Ped ID: Implementing an Antibiotic Stewardship Program

ACPID2016: Announcement (7) 

The 6th ASEAN Dengue Day 2016

PIDST News & Activities

ไฟล์แนบบทความ
 Download [24054 kb]
[กลับไป]