ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปี 2559


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปี 2559  

ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่  17  มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

[กลับไป]