จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2560สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน 

BOSS.JPG

เป็นการทักทายกันอีกครั้งหลังจากงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017 จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้สนใจลงทะเบียนร่วมประชุม เกือบ 600 ท่านและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมดังวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ มุ่งเผยแพร่ความรู้และอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัย สมาชิกทุกท่านสามารถติดตาม Slide presentation ได้จากเว็ปไซต์สมาคมเช่นเคยครับ

จุลสารฉบับนี้ มาพร้อมกับวันหยุดประจำเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนมากที่สุดของแต่ละปี อย่างไรก็ตามหวังว่าสมาชิกทุกท่านจะได้ใช้ช่วงเวลานี้กับครอบครัวอันเป็นที่รัก และอย่าลืมร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ ด้วยการจัดกระเป๋าไปพัทยาเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ ประจำปี 2560 หัวข้อ Challenging in Pediatric Infectious Diseases ระหว่างวนั ที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมพีช Royal Cliff Hotel Pattaya ซึ่งมีหัวข้อน่าสนใจมากมายเช่นเคย รายละเอียดดูได้จากจุลสารฉบับนี้ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์สมาคมฯ

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามจุลสาร เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์สมาคมฯ www.pidst.or.th หากมีข้อเสนอแนะสำหรับ การปรับปรุงจุลสารและเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ขึ้น สามารถติดต่อได้ทั้งทางอีเมล์ webmaster@pidst.or.th และ Facebook: PIDST


สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว จงประสบความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปแล้วพบกันในฉบับหน้าครับ

นพ.พรเทพ สวนดอก
ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
[กลับไป]