ภาพการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

ภาพการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2560 / ครั้งที่ 21

ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[กลับไป]