จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2560สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน 

BOSS.JPG

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยจุลสารฉบับที่ 3 ประจําปี 2560 ของสมาคมฯ และเป็นการทักทายกันอีกครั้ง หลังความสําเร็จของงานประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ ประจําปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมียอดผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์รวมกว่า 750 ราย สมดังวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ มุ่งเผยแพร่ความรู้และอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัย สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามบทความและสไลด์บรรยายของวิทยากรทั้งหลาย ซึ่งทยอยลงทางเว็ปไซต์สมาคมเช่นเคย

จุลสารฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่น่าสนใจมากมายหัวข้อไฮไลท์ ได้แก่ สถานการณ์ล่าสุดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและแนวทางการดูแลรักษา ตลอดจนข้อสรุปของการใช้ยา Fluoroquinolones ในเด็ก ซึ่งยังเป็นประเด็นที่กุมารแพทย์มีคํา ถามอยู่เสมอ ตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจจากงานประชุม Ped ID Interhospital conference โดยจุลสารฉบับนี้คัดสรรมาให้รวม 2 รายด้วยกัน และยังมีบทความที่น่าสนใจอีกหลากหลายที่รอให้ทุกท่านได้อ่านกัน

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามจุลสาร เฟสบุ๊ค และเว็ปไซต์สมาคมฯ www.pidst.or.th หากมีข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงจุลสารและเว็ปไซต์ให้สมบูรณ์ขึ้น สามารถติดต่อได้ทั้งทางอีเมล์ webmaster@pidst.or.th และ Facebook: PIDST

สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว จงประสบความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป แล้วพบกันในฉบับต่อไปซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปี 2560 ครับ


นพ.พรเทพ สวนดอก
ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
[กลับไป]