สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ รับโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการ

และ
รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รับโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาบริหาร

จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560


IMG_1640.JPG IMG_1641.JPG

[กลับไป]