การอบรมระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์


สถาบันบำราศนราดูร กรมควมคุมโรค ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 

เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ. โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bamras.ddc.moph.go.th

ไฟล์แนบบทความ
 Download [1190 kb]
[กลับไป]