ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” AIDS-Almost Zero

วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันเอดส์โลก"

เชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” AIDS-Almost Zero 
ผ่านช่องทางช่องทางบริจาค 

ธนาคารไทยพาณิชย์     319 - 295473 - 1
ธนาคารกรุงเทพฯ          127 - 499778 - 0


ติดตามข้อมูลข่าวสาร :  https://bit.ly/2RjOPSb  หรือ http://www.aidsalmostzero.org/
[กลับไป]