[รับชมย้อนหลัง] LIVE .. COVID-19 ในเด็ก กับการเปิดโรงเรียน


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และ ผู้สนใจทุกท่าน

เข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast ในหัวข้อ : COVID-19 ในเด็ก กับการเปิดโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 12:00 - 13:30 น.
[กลับไป]