การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 34): ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยการสร้าง Neutralizing antibody




[กลับไป]