ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 3

งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย (สรวท)
Sharpen Your Practice in pediatric respiratory diseases  26 - 28 สิงหาคม 2563  เป็นการประชุมออนไลน์ทั้งหมด เป็นการ Live สด ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามกับวิทยากรได้ และ  และ PRE CONGRESS: 2020 Bangkok international pediatric emergency symposium and 6th  pediatric pulmonary critical care ultrasound  24 - 25 สิงหาคม 2563  มีทั...
นายกสมาคมฯ แถลง
ขณะที่ทุกคนกำลังอ่านอยู่นี้ กำลังเข้าหน้าฝนเต็มที่และที่พิเศษสุดคือ นักเรียนกำลังจะเปิดเทอมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากมีการเรียนทางออนไลน์มาประมาณเดือนกว่าแล้ว เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 การเปิดเทอมเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าในห้องเรียนจริงนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะการเรียนหนังสือนั้นไม่ใช่เพื่อเอาความรู้ไปสอบเท่านั้น แต่ลูกหลานพวกเราต้องมีการพัฒนาการทางด้าน...
LIVE ... Co-infection of viral pathogen and S.pneumoniae in respiratory tract infection
LIVE ... ทำไม COVID-19 ต้อง Lock down? และ Pneumococal conjugate vaccine: From the lens of Pediatric ID
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast หัวข้อ : ทำไม COVID-19 ต้อง Lock down? และ Pneumococal conjugate vaccine: From the lens of Pediatric ID วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:00 -13:30 น. ลงทะเบียนได้ที่: https://webcast.streamssl.com/remind/lWYple
LIVE ... Influenza in the era of COVID-19
LIVE ... หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง...อะไรสำคัญที่สุด และ New Normal of Children Vaccination in the Era of
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast หัวข้อ : "หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง...อะไรสำคัญที่สุด" และ "New Normal of Children Vaccination in the Era of COVID-19" วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:00 -13:30 น.  ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับชมได้ที่ http://we...
LIVE .. Update Treatment of Pediatric COVID-19 : Practical Use of Tdap and Flu vaccinie
[รับชมย้อนหลัง] LIVE .. COVID-19 ในเด็ก กับการเปิดโรงเรียน
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และ ผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast ในหัวข้อ : COVID-19 ในเด็ก กับการเปิดโรงเรียน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 12:00 - 13:30 น. <span id="XinhaEditingPostion"></span>
International Ped ID Congress - World Society for Virology
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Share ประสบการณ์ จากทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 หัวข้อ
Link ถ่ายทอดสด 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. - https://www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity -  ก
ขอเชิญกุมารแพทย์บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจร่วมประชุม WEBINAR on COVID-19 in Children ถ่ายทอดสัญญาณจากประเทศจีน ในวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2563
link ถ่ายทอดสด สำหรับงานวันที่ 23 เมษายน เวลา 14.00-16.10 น - https://www.scimeeting.cn/m/lives/details/46?lang=en -  link ถ่ายทอดสด สำหรับงานวันที่ 24 เมษายน เวลา 14.00-16.10 น - https://live.polyv.cn/splash/1230683 -
U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program 22nd International Conference on Emerging Infectious Diseases in the Pacific Rim
อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุลรพ.จุฬาลงกรณ์ ศ.พญ.อุษา ทิสยากรคลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุม International Conference on Emerging Infectious Diseases in the Pacific Rim ครั้งที่ 22 จัดขึ้นที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรดังต่อไปนี้: US-Japan Cooperative Medical Scienc...
การประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563
ผู้ลงทะเบียน 100 คนแรกจะได้รับหนังสือ "drug resistance organisms in pediatrics" มูลค่า 250 บาท คนละ 1 เล่ม ฟรี !! ลงทะเบียนฟรี
Update on PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2020
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conference ครั้งท่ี 6/2561-2564
The 4th Asia dengue summit
พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุลรพ.จุฬาลงกรณ์ศ.พญ.อุษา ทิสยากรคลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุม Asia Dengue Summit (ADS) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ Asian Dengue Vaccination Advocacy (ADVA), Global Dengue and Aedes transmitted Diseases Consortium (GDAC...
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่‹วมประชุมวิชาการประจําปี‚ Paradise Destination Sea, Sand, Sightseeing
งานประชุมวัคซีน Immunization Academy: What you need to know โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท MSD
งานประชุมวัคซีน "Immunization Academy: What you need to know" โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท MSD วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 8.00 - 16.00 น. รร. เรเนซองค์ ราชประสงค์ "ไม่มีค่าลงทะเบียน" ลงทะเบียน --> คลิกที่นี่ <--
ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์ประชุม PEACH Royal Cliff Hotels Group ................................ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetic...
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นในเวที เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดี "ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร" ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภาพงานอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรม เดอะ สุโกศล
ทุน Young investigator award
ด้วยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับ Institue Merieux ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ดำเนินงานทางด้านเชื้อดื้อยาหรืออื่นๆ โดยการให้ทุน Young investigator award จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5000 ยูโร ทั้งนี้ต้องส่งแบบฟอร์มรายละเอียดถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 และจะดำเนินการแจกทุนในงานประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ ...
ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม 13th Vaccine Congress
ด้วยศูนย์วิจัยวัคซีน (Chula VRC) และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน (CEPED ID Chula) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ELSEVIER จัดการประชุม 13th Vaccine Congress ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาวัคซีนในระดับนานาช...
ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” AIDS-Almost Zero
วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันเอดส์โลก" เชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” AIDS-Almost Zero  ผ่านช่องทางช่องทางบริจาค  ธนาคารไทยพาณิชย์     319 - 295473 - 1ธนาคารกรุงเทพฯ          127 - 499778 - 0 ติดตามข้อมูลข่าวสาร :  https://bit.ly/2RjOPSb  ห...
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2019
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2019 วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจรครั้งที่ 1
ประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจรครั้งที่ 1 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} Common Problems: Pediatric Infectious Diseaseวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561  รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ACPID 2018 (รอบ 2)
ประกาศ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย  เรื่อง  รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ACPID 2018 (รอบ 2)  ................................................................................................. ตามที่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กจึงเห็นสมควรที่จะ...

[1][2][3][4][5][6]
[กลับไป]