ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 7

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนันต์ เตชะเวช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ โล่ห์เลขา
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนันต์ เตชะเวช  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ โล่ห์เลขา  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๕ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ โอฬาร พรหมาลิขิต
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ โอฬาร พรหมาลิขิต เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสมาคมกุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (ประเทศไทย) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
2nd ASEAN Dengue Vaccination Advocacy Workshop
The ASEAN Member States Dengue Vaccination Advocacy Steering Committee (ADVASC) is a dedicated and independent scientific forum that aims to disseminate information and make recommendations about dengue vaccine introduction strategies 

[1][2][3][4][5][6][7]
[กลับไป]