ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 1

การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี (Management of HIV-Infected Children และ Adolescent)
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission (PMTCT)
ACPID 2016 Abstract Book
Elimination of mother-to-child transmission of HIV: lessons learned from success in Thailand
To cite this article: Usa Thisyakorn (2017): Elimination of mother-to-child transmission of HIV:  lessons learned from success in Thailand, Paediatrics and International Child Health, DOI: 10.1080/20469047.2017.1281873 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/20469047.2017.1281873 ABSTRACT In 1988, the generalised HIV/...
การวินิจฉัยและรักษา โรคไช้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
 ดาวน์โหลดเอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง
What's new in Pediatric ID The SHORTER MDR -TB REGIMEN WORLD HEALTH ORGANIZATION RECOMMENDATIONS 2016
พญ.จุฑากาญจน์ จรัสแสนประเสริฐ รศ.พญ.เกษวดี ลาภพระ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) เป็นวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2557 คาดประมาณว่ามีประชากรป่วยเป็น MDR-TB 480,000 คน และเสียชีวิต190,000 คน โดยทั่วไปผู้ป่วย MDR-TB หรือวัณโรคดื้อยา rifampicin (RIF) ต้องให้การรักษาด้วยยาต้านวัณโรคสูตรสอง (...
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด (Guidance for the Evaluation and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection)
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด (Guidance for the Evaluation and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection) โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 19 กันยายน 2016  โรคติดเชื้อไวรัส Zika (Zika virus disease) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Zika (Zika Virus-ZIKV)ถูกแยกเชื้อได้ครั้งแรกจากน้ำเหลืองของลิงรีสั...
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2559
ไข้ซิกา (Zika Fever)
โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจาการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิด อาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี,  ไวรัสเวสต์ไนล์  และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย ( เช่น Ae. Africanus, Ae. Apicoargenteus,  Ae. Luteocephalus, Ae. Aegypti  เป็นต้น)  เป็นพาหะนําโรค ไวรัสซิกาถูกแยกเชื้อ...
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 15): การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus
รศ. นพ. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล “การวินิจฉัยการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus ยังมีความท้าทายอยู่ แม้ว่าจะค้นพบไวรัสชนิดนี้มาแล้วถึง 47 ปี” เชื้อ Epstein-Barr virus (EBV) ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2511 ว่าเป็นเชื้อก่อโรค Infectious mononucleosis ที่มักเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงและหายได้เองในผู้...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]