ข่าวประชาสัมพันธ์ | News activity
ภาพการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
2 มิถุนายน 2560
ภาพการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 / ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ภาพงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017
22 มีนาคม 2560
ภาพงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ESPID 2017
21 มีนาคม 2560

การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
14 มีนาคม 2560
การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 5-7 พฤษภาคม 2560 Royal Cliff Hotels Group  (ศูนย์ประชุมพีช) CME 17.5 Credits  ดา...
บทความใหม่ | What's New
Travel Medicine
2 มิถุนายน 2560

IC Quiz 2017
11 พฤษภาคม 2560
Woraman Waidab, MD Department of Pediatrics Charoenkrung Pracharak Hospital
จากโต๊ะประชุม ACIP/NVI
11 พฤษภาคม 2560
ศ พญ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
DENGUE VACCINES
11 พฤษภาคม 2560
Professor Usa Thisyakorn, M.D. Chulalongkorn University Bangkok, Thailand
เด็กกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
24 เมษายน 2560
โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในปัจจุบันมีวัคซีนจำเป็นที่สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายชนิด เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า การสร...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2560
9 เมษายน 2560
สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  เป็นการทักทายกันอีกครั้งหลังจากงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017 จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯระหว่างวันท...
Respiratory Syncytial Virus - What’s known & What’s new ?
3 เมษายน 2560

HOT TOPIC IN PID 2017
27 มีนาคม 2560

INFLUENZA
23 มีนาคม 2560
โดย พญ.กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ