ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 1

การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2023
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2023 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ลิงก์ลงทะเบียน PIDST 2023 (live14.com) แนวทางการเขียนหนังสือ Update Pediatric Infectious Diseases 2023  ดาวน์โหลดแผ่นพับงานประชุม ดาวน์โหลดจดหมา...
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 5 ตุลาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วยสะสม 27,912 ราย อัตราป่วย 42.18 ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วทั้งหมด 25 ราย อัตราตาย ร้อยละ 0.07 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 19 ราย อายุน้อยกว่า 15 ปี จำนวน 6 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ภาวะอ้วน มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูล...
FDA Press Release อย. พบการแฝงโฆษณาสเปรย์ล้างจมูกยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัส บิดเบือนสรรพคุณผลิตภัณฑ์
<span id="XinhaEditingPostion"></span>
Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพและวัคซีน
Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพและวัคซีน เหมาะสำหรับนักเรียนแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล  และผู้ทำงานด้านโรคติดเชื้อและวัคซีน 27 บท 470 หน้า  1 เล่ม 250 บาท จัดส่งฟรี!! 10 เล่มขึ้นไป เล่มละ 200 บาท สิ้นสุดการจอง 15 ต.ค. 65 สั่งซื้อทางแฟนเพจ "...
ประกาศ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วาระ 2564 - 2567
รับชมย้อนหลัง What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine
What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโองานประชุม Tue 23 AUG 2022 12:00-13:00 ลงทะเบียนได้ที่ https://webcast.live14.com/pidstev71/ &lt;<span id="XinhaEditingPostion"></span>span id=&quot;XinhaEditingPostion&quot;&gt;&lt;/span&gt;
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา >ดาวน์โหลด ใบสมัครลงทะเบียน>ดาวน์โหลด โบรชัวร์>ดาวน์โหลด แผ่นพับงานประชุม>ดาวน์โหลด จดหมายถึงผู้อำนวยการ
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 3/2564-2567
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมPediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 3/2564-2567วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น.ณ. ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดลชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช ดาวน์โหลด case ตัวอย่าง <span id="XinhaEditingPostion&qu...
Virology channel ep 2: UNDERSTANDING OMICRON: What makes this virus so special?
ประชาสัมพันธ์งานประชุม Virology channel ep 2 โดย รศ. พญ. อรุณี ธิติธัญญานนท์ UNDERSTANDING OMICRON: What makes this virus so special? Topic: Virology Channel EP.2  Time: Jul 5, 2022 12:00 PM Bangkok Join Zoom Meeting https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/95904942374?pwd=YmhvbXVMM2ZINEFYUTdyVG9XWGRvZz09 Meeting ID: 959 0494 2374...
การประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)
ประชาสัมพันธ์การประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.30 น.ลิงค์กำหนดการประชุม https://drive.google.com/drive/folders/1rTE7kmPVU3q241ON8c2SgdV9xwr4Pctd?usp=sharing ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/WCvyusnNxV3zLLQt5
งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร Case-base approach in pediatric infectious disease
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกุมารแพทย์โรคติดเชื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดงานประชุม"งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร Case-base approach in pediatric infectious disease" ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ส...
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม All About Dengue "What you need to know to protect your patients"
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม All About Dengueวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10:30 – 15:00 น.  Onsite โรงแรม Pullman Bangkok King Power  Online ผ่านทาง Zoom ลงทะเบียน คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0867892254 <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ประกาศสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2564-2567
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ Update Influenza and COVID-19 of the Year 2022
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
การประชุมวิชาการ IMMUNIZATION ACADEMY PROTECT YOUR CHILDREN AND THE LOVE ONES WITH IMMUNIZATION
การประชุมวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสดีประเทศไทย จำกัด IMMUNIZATION ACADEMY PROTECT YOUR CHILDREN AND THE LOVE ONES WITH IMMUNIZATION Link Webinar :  Click Here  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานประชุม : https://webcast.live14.com/pidst2022/  ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถดูบันทึกการประชุมซ้ำได้ 1 เดือน  ...
ประชาสัมพันธ์ การประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564-2567
การประชุม Pediatric Infectious Disease  Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564-2567 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ  ห้องประชุม จักรพันธ์  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดาวน์โหลดโปสเตอร์ ดาวน์โหลด case 1-4 <span id="XinhaEditingPostion"></span>
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565
ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานประชุม <span id="XinhaEditingPostion"></span>
The International Pediatric Association invites you to join the international webinar: “What We Know About Omicron in Children
 The International Pediatric Association invites you to join the international webinar: “What We Know About Omicron in Children" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13:00-14:40 น. ลิงก์ลงทะเบียน https://bit.ly/IPAFebruary2022Webinar ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
หลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
UPDATE การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564 วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา >ดาวน์โหลด ใบสมัคร>ดาวน์โหลด จดหมายถึงผู้อำนวยการ>มาตรการเข้าร่วมประชุม>คำแนะนำในการนำเสนอผลงาน
12th world congress of the world society for pediatric infectious diseases
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม WSPID 2022 12th world congress of the world society for pediatric infectious diseases 22-24 February 2022 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.wspid2022.com
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 12/2561-2564
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 12/2561-2564 โดยสามารถเข้าร่วมงานผ่านระบบ Online ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 น.  ลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม: http://webinar.streamssl.com/pidst/H87pkc  >&...

[1][2][3][4][5][6]
[กลับไป]