ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 1

ตำราการสื่อสาร สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเรียนแพทย์-พยาบาล-เภสัชฯ และผู้ทำงานด้านสาธารณสุข
LIVE ... World Rabies Day 2020: Value of Rabies Pre-exposure Prophylaxis.
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทไบโอวาลิส จำกัด  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง  World Rabies Day 2020: Value of Rabies Pre-exposure Prophylaxis. ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 12:00-13:00 น. 
LIVE ... Changing of Infections in COVID-19 Era: Clinical Important | Prevent varicella infection: From Publication to Practice
 ลงทะเบียนออนไลน์ - Click
LIVE ... The Curiosity of Hexavalent Vaccine and Current ID Situation
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด ขอเรียนเชิญกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประชุมวิชาการในหัวข้อThe Curiosity of Hexavalent Vaccine and Current ID Situation วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 12:00-13:30
LIVE ... 'COVID-19: Update on Some Hot Issues' | 'Real World Recommendations on PCVs'
International Ped ID Congress: Tropical Medicine Cluster, Chulalongkorn University
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference
ดาวน์โหลด - Protocal case 1-3
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด โปสเตอร์งานประชุม ดาวน์โหลด โบรชัวร์งานประชุม ดาวน์โหลด ใบสมัครลงทะเบียน ดาวน์โหลด จดหมายถึงผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ New faces of pediatric infectious diseases
หนังสือ New faces of pediatric infectious diseases สนใจรายละเอียด / สั่งจองได้ที่ https://www.facebook.com/readfromhome
LIVE ... สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทไบโอวาลิส จำกัด ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทไบโอวาลิส จำกัด ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ
LIVE ... สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 12:00 -13:30 น.  ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับชมได้ที่ https://webcast.streamssl.com/remind/iusNJF หรือสแกน QR code ได้จากโปสเตอร์ภาพที่แนบมานี้ หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีระบบอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ เพ...
งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย (สรวท)
Sharpen Your Practice in pediatric respiratory diseases  26 - 28 สิงหาคม 2563  เป็นการประชุมออนไลน์ทั้งหมด เป็นการ Live สด ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามกับวิทยากรได้ และ  และ PRE CONGRESS: 2020 Bangkok international pediatric emergency symposium and 6th  pediatric pulmonary critical care ultrasound  24 - 25 สิงหาคม 2563  มีทั...
นายกสมาคมฯ แถลง
ขณะที่ทุกคนกำลังอ่านอยู่นี้ กำลังเข้าหน้าฝนเต็มที่และที่พิเศษสุดคือ นักเรียนกำลังจะเปิดเทอมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากมีการเรียนทางออนไลน์มาประมาณเดือนกว่าแล้ว เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 การเปิดเทอมเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าในห้องเรียนจริงนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะการเรียนหนังสือนั้นไม่ใช่เพื่อเอาความรู้ไปสอบเท่านั้น แต่ลูกหลานพวกเราต้องมีการพัฒนาการทางด้าน...
LIVE ... Co-infection of viral pathogen and S.pneumoniae in respiratory tract infection
LIVE ... ทำไม COVID-19 ต้อง Lock down? และ Pneumococal conjugate vaccine: From the lens of Pediatric ID
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast หัวข้อ : ทำไม COVID-19 ต้อง Lock down? และ Pneumococal conjugate vaccine: From the lens of Pediatric ID วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:00 -13:30 น. ลงทะเบียนได้ที่: https://webcast.streamssl.com/remind/lWYple
LIVE ... Influenza in the era of COVID-19

[1][2][3][4][5][6][7][8]
[กลับไป]