ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 1

งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566
งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมรำไพพรรณี อาคารประชาธิปกศักดิเดช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ขอเชิญชวนแพทย์ส่งบทคัดย่อเพื่อร่วมประชุม International workshop HIV & Pediatrics 2023
ขอเชิญชวนแพทย์ส่งบทคัดย่อเพื่อร่วมประชุม International workshop HIV & Pediatrics 2023 ที่เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย การประชุมจัดเป็นแบบไฮบริด ทางสมาคมฯ ให้ทุนค่าลงทะเบียน แบบ onsite และ online อย่างละ 2 ทุน ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุน และหลักฐานการได้รับ accepted abstract มาที่ info@pidst.or.th ภายใน 31 พค 2566 เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับทุนต่อไป ราย...
การเข้าดูวิดีโอย้อนหลัง และใบประกาศนียบัตร สำหรับงานประชุมวิชาการ Update on Pediatric Infectous Diseases and TB 2023
เรียน ท่านผู้ลงทะเบียนงานประชุม  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Update on Pediatric Infectous Diseases and TB 2023เมื่อวันที่ 15 - 17  กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบ ดังนี้ การเข้าดูวีดีโ...
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 ID Practice in the Post Pandemic Era
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 ID Practice in the Post Pandemic Era 19-21 พฤษภาคม 2566ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรู๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี  --> ดาวน์โหลดใบสมัคร <----> ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ <----> ดาวน์โหลดโบรชัวร์ <-- <span id="...
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2023
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2023 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ลิงก์ลงทะเบียน PIDST 2023 (live14.com) แนวทางการเขียนหนังสือ Update Pediatric Infectious Diseases 2023  ดาวน์โหลดแผ่นพับงานประชุม ดาวน์โหลดจดหมา...
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 5 ตุลาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วยสะสม 27,912 ราย อัตราป่วย 42.18 ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วทั้งหมด 25 ราย อัตราตาย ร้อยละ 0.07 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 19 ราย อายุน้อยกว่า 15 ปี จำนวน 6 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ภาวะอ้วน มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูล...
FDA Press Release อย. พบการแฝงโฆษณาสเปรย์ล้างจมูกยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัส บิดเบือนสรรพคุณผลิตภัณฑ์
<span id="XinhaEditingPostion"></span>
Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพและวัคซีน
Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพและวัคซีน เหมาะสำหรับนักเรียนแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล  และผู้ทำงานด้านโรคติดเชื้อและวัคซีน 27 บท 470 หน้า  1 เล่ม 250 บาท จัดส่งฟรี!! 10 เล่มขึ้นไป เล่มละ 200 บาท สิ้นสุดการจอง 15 ต.ค. 65 สั่งซื้อทางแฟนเพจ "...
ประกาศ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วาระ 2564 - 2567
รับชมย้อนหลัง What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine
What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโองานประชุม Tue 23 AUG 2022 12:00-13:00 ลงทะเบียนได้ที่ https://webcast.live14.com/pidstev71/ &lt;<span id="XinhaEditingPostion"></span>span id=&quot;XinhaEditingPostion&quot;&gt;&lt;/span&gt;
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา >ดาวน์โหลด ใบสมัครลงทะเบียน>ดาวน์โหลด โบรชัวร์>ดาวน์โหลด แผ่นพับงานประชุม>ดาวน์โหลด จดหมายถึงผู้อำนวยการ
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 3/2564-2567
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมPediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 3/2564-2567วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น.ณ. ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดลชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช ดาวน์โหลด case ตัวอย่าง <span id="XinhaEditingPostion&qu...
Virology channel ep 2: UNDERSTANDING OMICRON: What makes this virus so special?
ประชาสัมพันธ์งานประชุม Virology channel ep 2 โดย รศ. พญ. อรุณี ธิติธัญญานนท์ UNDERSTANDING OMICRON: What makes this virus so special? Topic: Virology Channel EP.2  Time: Jul 5, 2022 12:00 PM Bangkok Join Zoom Meeting https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/95904942374?pwd=YmhvbXVMM2ZINEFYUTdyVG9XWGRvZz09 Meeting ID: 959 0494 2374...
การประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)
ประชาสัมพันธ์การประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.30 น.ลิงค์กำหนดการประชุม https://drive.google.com/drive/folders/1rTE7kmPVU3q241ON8c2SgdV9xwr4Pctd?usp=sharing ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/WCvyusnNxV3zLLQt5
งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร Case-base approach in pediatric infectious disease
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกุมารแพทย์โรคติดเชื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดงานประชุม"งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร Case-base approach in pediatric infectious disease" ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ส...
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม All About Dengue "What you need to know to protect your patients"
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม All About Dengueวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10:30 – 15:00 น.  Onsite โรงแรม Pullman Bangkok King Power  Online ผ่านทาง Zoom ลงทะเบียน คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0867892254 <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ประกาศสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2564-2567
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ Update Influenza and COVID-19 of the Year 2022
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
การประชุมวิชาการ IMMUNIZATION ACADEMY PROTECT YOUR CHILDREN AND THE LOVE ONES WITH IMMUNIZATION
การประชุมวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสดีประเทศไทย จำกัด IMMUNIZATION ACADEMY PROTECT YOUR CHILDREN AND THE LOVE ONES WITH IMMUNIZATION Link Webinar :  Click Here  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานประชุม : https://webcast.live14.com/pidst2022/  ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถดูบันทึกการประชุมซ้ำได้ 1 เดือน  ...
ประชาสัมพันธ์ การประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564-2567
การประชุม Pediatric Infectious Disease  Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564-2567 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ  ห้องประชุม จักรพันธ์  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดาวน์โหลดโปสเตอร์ ดาวน์โหลด case 1-4 <span id="XinhaEditingPostion"></span>
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565
ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานประชุม <span id="XinhaEditingPostion"></span>
The International Pediatric Association invites you to join the international webinar: “What We Know About Omicron in Children
 The International Pediatric Association invites you to join the international webinar: “What We Know About Omicron in Children" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13:00-14:40 น. ลิงก์ลงทะเบียน https://bit.ly/IPAFebruary2022Webinar ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
หลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
UPDATE การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564 วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา >ดาวน์โหลด ใบสมัคร>ดาวน์โหลด จดหมายถึงผู้อำนวยการ>มาตรการเข้าร่วมประชุม>คำแนะนำในการนำเสนอผลงาน

[1][2][3][4][5][6]
[กลับไป]