สถานการณ์ COVID-19


Untitled-1_2.jpg
บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. การอบรมเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 หากเกิดการระบาดในวงกว้าง | จากกา...

UPDATE.. การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการใส่ชุดป้องกัน(PPE) ที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรทางการแ...

UPDATE.. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid 19 การใช้ยา antiviral and antibiotic | จากการอบรมโดยกร...

UPDATE.. การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค COVID-19 | จากการอบรมโดยกรมการแพทย์ วันที่ 26 มีนาคม ...

UPDATE.. การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ วิธีการตรวจหาเชื้อ และการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ | จากการอบรม...

UPDATE.. แนวทางการบริหารจัดการระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผลโรคโควิด-19 ด้วยระบบแลปเ...

UPDATE.. สถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของ COVID-19 การเฝ้าระวัง และการสอบสวนโรค | จากการอบรมโดยกร...

UPDATE.. การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากข้อมูลหลักฐานปัจจุบัน Treatment Optio...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
ประกาศ เลื่อนการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 24
16 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program 22nd International Conference on Emerging Infectious Diseases in the Pacific Rim
10 มีนาคม 2563
อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุลรพ.จุฬาลงกรณ์ ศ.พญ.อุษา ทิสยากรคลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุม International Conference on Emerging Infectious Diseases ...
การประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563
27 ธันวาคม 2562
ผู้ลงทะเบียน 100 คนแรกจะได้รับหนังสือ "drug resistance organisms in pediatrics" มูลค่า 250 บาท คนละ 1 เล่ม ฟรี !! ลงทะเบียนฟรี
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน
ประชาสัมพันธ์