การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022


การอบรมระยะสั้น
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
Update on Pediatric Infectious Disease 2022

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานประชุม : https://webcast.live14.com/pidst2022/ 

Screenshot_2022_04_12_133256.jpg

ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถดูบันทึกการประชุมซ้ำได้ 1 เดือน 


ดาวน์โหลดแผ่นพับงานประชุม

ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ


[กลับไป]