ความรู้สำหรับประชาชน  หน้าที่ 1


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

วัคซีนในวัยรุ่น

โรคไอพีดี (IPD)

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมสำหรับประชาชน

ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน

เป็นหวัดเจ็บคอ รักษาด้วยยาปฏิชีวนะจริงหรือ?

น้ำมูกเขียว (ไซนัสอักเสบ) เมื่อไรต้องให้ยาปฏิชีวนะ ?

ภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (Acute Otitis Media)

วัณโรคในเด็ก

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคเอดส์ในเด็กและวัยรุ่น

อุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า (Rotavirus)

โรคไข้ซิกา

โรคไข้เลือดออก (Dengue)

โรคอีสุกอีใส (chickenpox)

โรคหัด (measles)

โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)

โรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โรคไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)

มาทำความรู้จักโรคมือ เท้า ปากกันเถอะค่ะ

โรคติดเชื้ออาร์เอสวี RSV

คําแนะนําการพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Dengvaxia (สำหรับประชาชน)

รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน

ไวรัสโรต้า สาเหตุของท้องเสีย

ข้อชี้แจงและข้อแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุ...

เด็กกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2560

โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease )

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2558

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 1: ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

[1][2]
[กลับไป]