การประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)


ประชาสัมพันธ์
การประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

ลิงค์กำหนดการประชุม
ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
[กลับไป]