จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2558


Vol.21 No.1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558 

ID Query: Baby-sitter checkup
CME: Dengue vaccine
Journal Watch: Chickenpox vaccine
Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Mass spectrometer for bacterial identification
Bug Among Us: Salmonella gastroenteritis
Spot Diagnosis
Update on Emerging Infectious Disease: Enterovirus D68
PID Interhospital Conference: Cutaneous anaplastic large cell lymphoma

ไฟล์แนบบทความ
 Download [5399 kb]
[กลับไป]