สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ที่ให้การสนับสนุนจัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ที่ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา

[กลับไป]