จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2558


Vol.21 No.2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558  

Bug Among Us: GAS
Update on Emerging Infectious Disease: Listeriosis
Journal Watch: Invasive candidiasis
Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Automate multiplex PCR
ACPID 2016
PIDST News & Activities

ไฟล์แนบบทความ
 Download [19409 kb]
[กลับไป]