การนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็ก ในการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 19


การประชุมวิชาการประจำ ปีครั้งที่ 19 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 มีสมาชิกของสมาคมฯ ส่งผลการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กเพื่อนำ เสนอในการประชุมวิชาการฯ ทั้งหมด 11 เรื่อง แบ่งเป็นการนำ เสนอแบบปากเปล่า 6 เรื่อง และ แบบโปสเตอร์ 5 เรื่อง

p1.JPG

p2.JPG

ด้วยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "National Immunization Program and Vaccine Coverage Rates in ASEAN Countries"
ในช่วงเช้าวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีนายกสมาคมกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กจากประเทศอาเซียน10 ประเทศมาร่วมเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศ และกุมารแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอาเซียน จำ นวน 7 ท่าน ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการผู้ตัดสินการนำ เสนอแบบปากเปล่า ในช่วงบ่ายวันที่ 30 เมษายน 2558 ดังรายนามต่อไปนี้

Prof. EAP Tek Chheng, Vice President of Cambodian Pediatric Association; Prof. Sri Rezaki H Hadinegoro, Indonesia, Past President, Asian Society for Pediatric Infectious Diseases; Dr. Bandith Soumphonphakdy, Lao PDR; Prof. Zulkifli Ismail, Malaysia, President, Asia Pacific Pediatric Association; Prof. Saw Win, Immediate Past President of Myanmar Pediatric Society; Prof. Lulu C Bravo, Philippines, Executive Director, International Society of Tropical Pediatrics และ Assoc.Prof. Pham Nhat An, Chair of Pediatric Department, Hanoi Medical University, Vietnam

p3.JPG

ได้มีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล PIDST AWARDS ในช่วงพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 19 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดังนี้ 

p4.JPG

p4.JPG

p4.JPG

p4.JPG

p4.JPG

p9.JPG

บทคัดย่อของผลงานวิจัยที่นำ เสนอด้วยปากเปล่า 6 เรื่อง และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ 5 เรื่อง ได้นำลงพิมพ์เผยแพร่ใน Program &abstract booklet ซึ่งสมาชิกฯได้รับพร้อมกับจุลสารสมาคมฯ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 และทำนียบนามสมาชิกเล่มใหม่เรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้รีบเตรียมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติAsian Congress of Pediatric Infectious Diseases ครั้งที่ 8 ซึ่งสมาคมฯเป็นเจ้าภาพจัดในระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร สมาชิกจะได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับนานาชาติ ขอให้ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์www.acpid2016.org

[กลับไป]