การประชุมวิชาการประจำปี Principles and Practice in Travel Medicine


ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัญประจำปี

 Principles and Practice in Travel Medicine

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.thaitravelmed.org/meeting-2015.html

ไฟล์แนบบทความ
 แผ่นพับการประชุม [642 kb]