จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2559


Vol.22 No.1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2559

สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับ

จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ.2559 โดยทางกองบรรณาธิการได้ปรับรูปแบบหน้าตา สีสรรตลอดจนเนื้อหาให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ตลอดจนได้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันเขียนบทความที่เป็นความรู้ชนิด Exclusive ในแต่ละคอลัมน์ มีเนื้อหาเข้มข้นและครบถ้วนเช่นเคย นอกจากนี้สมาชิกที่สนใจอ่านหรือเก็บจุลสารไว้ ในรูปแบบ E-book สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมฯ www.pidst.or.th  รวมถึงสามารถอ่านจุลสารย้อนหลัง ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุม ตลอดจนบทความที่น่าสนใจทางโรคติดเชื้อในเด็กได้ทาง เว็ปไซต์และ facebook/pidst ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อกับสมาคมฯ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการรักษ์โลก ลดการใช้กระดาษและทรัพยากรโดยไม่จำเป็น สมาชิกหรือผู้อ่านที่ประสงค์รับจุลสารสมาคมฯ ในรูปแบบ E-book เท่านั้น สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ info@pidst.or.th  ท่านจะได้รับ E-Book ส่งตรงเข้า email ของท่านก่อนใคร

พิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น ซึ่งมีจำนวนล่าสุดมากกว่า 900 ท่านแล้ว สามารถดาวน์โหลดบทความวิชาการจากงานประชุมประจำปีโดย Log-in ในหมวดบทความสำหรับสมาชิกใช้ username และ password เป็นเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตัวเอง กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาแจ้งที่ webmaster@pidst.or.th เพื่อดำเนินการให้ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงจุลสารและเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ขึ้น สามารถติดต่อได้ทางอีเมล และเฟสบุ๊ค

สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านตลอดจนครอบครัว ประสบความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2559

นพ.พรเทพ สวนดอก
ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร

ID Query: Polio vaccine
CME: Cholera
Journal Watch: Kawasaki disease & Toxic shock syndrome
Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Automate multiplex PCR(2)
Bug Among Us: Congenital syphilis
Spot Diagnosis: Fever with hemorrhagic blebs
Update on Emerging Infectious Disease: Dengue virus serotype
Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Epstein-Barr virus
What’s New in Ped ID: Update of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae
ACPID2016
PIDST News & Activities

ไฟล์แนบบทความ
 Download [19536 kb]
[กลับไป]