ภาพบรรยากาศการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2558-2561


ภาพบรรยากาศการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2558-2561

ห้องประชุมจักรพันธ์ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันศุกร์ 19 สิงหาคม 2559

[กลับไป]