จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2559


Vol.22 No.4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559

สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  

จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 และเป็นฉบับส่งท้ายปี 2559 แล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก นับตั้งแต่กองบรรณาธิการได้ปรับปรุงทั้งรูปเล่ม ตลอดจนคอลัมน์เนื้อหาสาระที่น่าสนใจทางโรคติดเชื้อในเด็ก และมีโอกาสได้นำเสนอให้สมาชิกทราบและติดตามกัน ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามทั้งจุลสาร เว็บไซต์ www.pidst.or.th รวมถึงเฟสบุ๊ค

ในโอกาสพิเศษนี้ขอประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกและผู้สนใจห้ามพลาดการประชุมนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ 8th Asian Congress of Pediatric infectious Diseases (ACPID 2016) ที่สมาคมฯ ได้ดําาเนินการจัดขี้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกและ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศมานําาเสนอความรู้ที่ทันสมัยและ น่าสนใจมากมาย ธีมของการประชุมครั้งนี้คือ “Working Together to SafeguardChildren” ซึ่งทางสมาคมฯได้จัด Pre-congressInternational Training Course on Severe Dengue ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออกระดับนานาชาติด้วย พิเศษสุดสําหรับผู้เข้าประชุมชาวไทยทุกคน สามารถลงทะเบียนได้ในราคาพิเศษ โอกาสครั้งสําคัญที่ทุกท่าน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนานาชาติด้านโรคติดเชื้อในเด็กใกล้เข้ามาแล้ว โปรดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.acpid2016.com รวมทั้งจุลสารฉบับนี้และเว็บไซต์สมาคมฯ www.pidst.or.th หากมีข้อเสนอแนะสําาหรับการปรับปรุงจุลสารและเว็บไซต์ ให้สมบูรณ์ขึ้น สามารถติดต่อได้ทั้งทางอีเมล์ webmaster@pidst.or.th และเฟสบุ๊ค

สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านตลอดจนครอบครัว ประสบความสขุ และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปและพบกันในฉบับหน้า และโอกาสต่อไปครับ 


นพ.พรเทพ สวนดอก 

ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร

Download Content

ID Query:
Respiratory tract infection: Diagnosis & Treatment

Bug Among Us: Vibrio cholerae

Journal Watch: I Febrile urinary tract infection in infants

Spot Diagnosis: Snake bites

CME: Sexually transmitted diseases

Ped ID Interhospital Conference: Prolonged fever with hepatosplenomegaly

Update on Emerging Infectious Disease: Leishmaniasis

Diagnostic Tools in Infectious Diseases: New diagnosis assay for melioidosis

Special Topic in Tropical Pediatrics: Neonatal herpes simplex infection

What’s New in Ped ID: The Shorter MDR-TB regimen: WHO recommendations 2016

ACPID2016: Announcement (8) 

PIDST News & Activities

ไฟล์แนบบทความ
 Download [20357 kb]
[กลับไป]