ภาพงานประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561


ภาพงานประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม PEACH Royal Cliff Hotels Group

 

[กลับไป]