งานประชุมวัคซีน Immunization Academy: What you need to know โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท MSD

งานประชุมวัคซีน

"Immunization Academy: What you need to know"

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท MSD

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 8.00 - 16.00 น.

รร. เรเนซองค์ ราชประสงค์

"ไม่มีค่าลงทะเบียน"

ลงทะเบียน --> คลิกที่นี่ <--

S__16629765.jpg

ไฟล์แนบบทความ
 โปสเตอร์งานประชุม [231 kb]