การทำลายเชื้อ และลดการแพร่เชื้อในห้องแยกโรค/รถฉุกเฉิน