งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย (สรวท)
Sharpen Your Practice in pediatric respiratory diseases 
26 - 28 สิงหาคม 2563 
เป็นการประชุมออนไลน์ทั้งหมด เป็นการ Live สด ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามกับวิทยากรได้ และ 

และ

PRE CONGRESS:
2020 Bangkok international pediatric emergency symposium and 6th  pediatric pulmonary critical care ultrasound 
24 - 25 สิงหาคม 2563 

มีทั้งการบรรยายและ hands-on workshop รายละเอียดและตารางการประชุมติดตามได้จาก


สมาคมฯจะจัดส่งหนังสือประกอบการประชุมทั้ง Pre Congress และ Congress พร้อมใบเสร็จรับเงินไปให้แก่ผู้ลงทะเบียนทุกท่านทางไปรษณีย์

อัตราค่าลงทะเบียนการประชุมออนไลน์:*

Congress 
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563
1,000 บาท

Pre Congress workshop (รับเพิ่มเฉพาะการบรรยาย)
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563
1,000 บาท

สามารถดูย้อนหลัง ทั้ง congress และ pre congress ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2563


[กลับไป]