ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 1

ประกาศ เลื่อนการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 24
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program 22nd International Conference on Emerging Infectious Diseases in the Pacific Rim
อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุลรพ.จุฬาลงกรณ์ ศ.พญ.อุษา ทิสยากรคลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุม International Conference on Emerging Infectious Diseases in the Pacific Rim ครั้งที่ 22 จัดขึ้นที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรดังต่อไปนี้: US-Japan Cooperative Medical Scienc...
การประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563
ผู้ลงทะเบียน 100 คนแรกจะได้รับหนังสือ "drug resistance organisms in pediatrics" มูลค่า 250 บาท คนละ 1 เล่ม ฟรี !! ลงทะเบียนฟรี
Update on PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2020
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conference ครั้งท่ี 6/2561-2564
The 4th Asia dengue summit
พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุลรพ.จุฬาลงกรณ์ศ.พญ.อุษา ทิสยากรคลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุม Asia Dengue Summit (ADS) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ Asian Dengue Vaccination Advocacy (ADVA), Global Dengue and Aedes transmitted Diseases Consortium (GDAC...
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่‹วมประชุมวิชาการประจําปี‚ Paradise Destination Sea, Sand, Sightseeing
งานประชุมวัคซีน Immunization Academy: What you need to know โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท MSD
งานประชุมวัคซีน "Immunization Academy: What you need to know" โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท MSD วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 8.00 - 16.00 น. รร. เรเนซองค์ ราชประสงค์ "ไม่มีค่าลงทะเบียน" ลงทะเบียน --> คลิกที่นี่ <--
ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์ประชุม PEACH Royal Cliff Hotels Group ................................ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetic...
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นในเวที เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดี "ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร" ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภาพงานอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรม เดอะ สุโกศล
ทุน Young investigator award
ด้วยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับ Institue Merieux ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ดำเนินงานทางด้านเชื้อดื้อยาหรืออื่นๆ โดยการให้ทุน Young investigator award จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5000 ยูโร ทั้งนี้ต้องส่งแบบฟอร์มรายละเอียดถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 และจะดำเนินการแจกทุนในงานประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ ...
ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม 13th Vaccine Congress
ด้วยศูนย์วิจัยวัคซีน (Chula VRC) และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน (CEPED ID Chula) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ELSEVIER จัดการประชุม 13th Vaccine Congress ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาวัคซีนในระดับนานาช...

[1][2][3][4][5][6][7]
[กลับไป]