ข่าวประชาสัมพันธ์  หน้าที่ 1

App Ped Dose & Y-site checker จากกลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
The 11th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases 13 - 15 December 2024 | Hong Kong
เว็บไซต์ CIMjournal.com ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์และแพทย์ทุกท่าน ร่วมส่งบทความเชิงวิชาการ
การประชุมวิชาการ The Clinical Reasoning Education Forum: Driving Changes, Improving Outcomes วันที่ 5-6 สิงหาคม 2567
ท่านเคยประสบปัญหาในการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคลินิก ให้แก่นักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ประจำบ้านหรือไม่?  เคยสงสัยไหมว่า ทำไมนักศึกษาถึงประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้ยาก แม้จะมีพื้นฐานทฤษฎีที่ดี?  หรือกังวลว่าบัณฑิตแพทย์ที่จบไป อาจขาดทักษะสำคัญในการวินิจฉัย และตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ? ในยุคที่การแพทย์มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การพัฒนาทักษะ Clinical Re...
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย แพทยสภามอบทุนวิจัยสำหรับแพทย์ (กองทุนพล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
<span id="XinhaEditingStart"></span><span id="XinhaEditingEnd"></span>
8th PED ID CHULA 2024 Strategies to:Tackle The Challenging Infectious Diseases
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28 | The Back to CME PID 20 Business Updates 3-5 พฤษภาคม 2567
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28The Back to CME PID 20 Business Updates 3-5 พฤษภาคม 2567ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี  --> ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน<----> ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ <----> ดาวน์โหลดโบรชัวร์ <----> คำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยและใบสมัคร Good...
Navigating Safe and Healthy Journeys: Travel Medicine and Practical Insights
สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ในหัวข้อเรื่อง “Navigating Safe and Healthy Journeys: Travel Medicine and Practical Insights” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านสามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบ online และ onsite โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ...
การประชุม PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE INTERHOSPITAL CONFERENCE ครั้งที่ 9/2564-2567
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมPEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE INTERHOSPITAL CONFERENCE ครั้งที่ 9/2564-2567วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00-15:00 น.ณ ห้องประชุม 910BC อาคารปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
International Workshop on HIV & Pediatrics 2024
The 16th International Workshop on HIV & Pediatrics 19-20 July 2024 in Munich, Germany.--->> Register
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2024
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2024 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร แนวทางการเขียนหนังสือ Update Pediatric Infectious Diseases 2024 ดาวน์โหลดแผ่นพับงานประชุม ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ  ...
MasterClass in Vaccinology 2023 Taipei International Convention Center | November 4-6, 2023
<span id="XinhaEditingPostion"></span>
สมาคมโรคติดเขื้อในเด็กแห่งประเทศไทย PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conference ครั้งที่ 8 / 2564-2567
สมาคมโรคติดเขื้อในเด็กแห่งประเทศไทยPEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conference ครั้งที่ 8 / 2564-2567ลงทะเบียนได้ที่ https://webcast.live14.com/pidstinterhospital2023/ ตัวอย่างเคสCase 1 | Case 2 | Case 3 <span id="XinhaEditingPostion"></span>
งานประชุม International workshop HIV & Pediatrics 2023
บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการลงทะเบียน สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ โทร 02-7166534 email: info@pidst.or.th รายละเอียดงานประชุม--> Click <-- <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ขอเชิญร่วมประชุม Dengue: Effective Action for Treatment and Prevention วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น.
Dengue: Effective Action for Treatment and Prevention โดย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี ลงทะเบียนเพิ่มร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้ที่https://us...
งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566
งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมรำไพพรรณี อาคารประชาธิปกศักดิเดช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี &amp;lt;span id=&amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;
การเข้าดูวิดีโอย้อนหลัง และใบประกาศนียบัตร สำหรับงานประชุมวิชาการ Update on Pediatric Infectous Diseases and TB 2023
เรียน ท่านผู้ลงทะเบียนงานประชุม  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Update on Pediatric Infectous Diseases and TB 2023เมื่อวันที่ 15 - 17  กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบ ดังนี้ การเข้าดูวีดีโ...
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 ID Practice in the Post Pandemic Era
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 ID Practice in the Post Pandemic Era 19-21 พฤษภาคม 2566ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรู๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี  --> ดาวน์โหลดใบสมัคร <----> ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ <----> ดาวน์โหลดโบรชัวร์ <-- <span id="...
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2023
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2023 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ลิงก์ลงทะเบียน PIDST 2023 (live14.com) แนวทางการเขียนหนังสือ Update Pediatric Infectious Diseases 2023  ดาวน์โหลดแผ่นพับงานประชุม ดาวน์โหลดจดหมา...
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 5 ตุลาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วยสะสม 27,912 ราย อัตราป่วย 42.18 ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วทั้งหมด 25 ราย อัตราตาย ร้อยละ 0.07 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 19 ราย อายุน้อยกว่า 15 ปี จำนวน 6 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ภาวะอ้วน มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูล...
FDA Press Release อย. พบการแฝงโฆษณาสเปรย์ล้างจมูกยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัส บิดเบือนสรรพคุณผลิตภัณฑ์
<span id="XinhaEditingPostion"></span>
Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพและวัคซีน
Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพและวัคซีน เหมาะสำหรับนักเรียนแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล  และผู้ทำงานด้านโรคติดเชื้อและวัคซีน 27 บท 470 หน้า  1 เล่ม 250 บาท จัดส่งฟรี!! 10 เล่มขึ้นไป เล่มละ 200 บาท สิ้นสุดการจอง 15 ต.ค. 65 สั่งซื้อทางแฟนเพจ "...
ประกาศ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วาระ 2564 - 2567
รับชมย้อนหลัง What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine
What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโองานประชุม Tue 23 AUG 2022 12:00-13:00 ลงทะเบียนได้ที่ https://webcast.live14.com/pidstev71/ &lt;<span id="XinhaEditingPostion"></span>span id=&quot;XinhaEditingPostion&quot;&gt;&lt;/span&gt;
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา >ดาวน์โหลด ใบสมัครลงทะเบียน>ดาวน์โหลด โบรชัวร์>ดาวน์โหลด แผ่นพับงานประชุม>ดาวน์โหลด จดหมายถึงผู้อำนวยการ

[1][2][3][4][5]